Book a consultation

Hormonbehandling etter gjennomgått brystkreft, hva sier litteraturen, med dr Avrum Bluming / Explaining what the evidence shows to offer choice to women after breast cancer, with Avrum Bluming (Norwegian)

Translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Onkolog Dr Avrum Bluming er igjen gjest i podcasten, denne uken for å drøfte temaet overgangsalder og hormonbehandling etter gjennomgått brystkreft. Dr Avrum Bluming har gjennom flere tiår forsket på fordelene og risikoen ved HRT hos kvinner med tidligere gjennomgått brystkreft. Han brenner for å gi kvinner tydelig, bevisbasert informasjon  samt bekjempe feilinformasjonen. Dr Bluming mener at denne feilinformasjonen unødig har skremt både kvinner og klinikere i over 20 år.

I diskusjon med Dr Louise Newson forklarer dr Avrum Bluming hva hans nylige gjennomgang av litteraturen forteller om sikkerheten til HRT og fordelene det gir for kvinners fremtidige helse. Ekspertene fremhever kjønnsforskjeller i hvordan kvinner med kreft blir behandlet med hensyn til hormonene sine sammenlignet med menn, og de diskuterer også viktigheten av pasientsentrert individuelt tilpasset medisin og viktigheten av å kunne gi kvinnen et valg.

Avrums 3 tips for kvinner som er interessert i å utforske overgangsalderbehandling og alternativ behandling etter brystkreft:

  1. Snakk med onkologen din. Forklar hvilke symptomer på overgangsalder du har og hva disse plagene gjør med deg. Be om å få diskutere muligheten for å starte med HRT og etterspør en samtale om dine individuelle fordeler og eventuelle risikoer.
  2. Medbring gjerne dr Avrums Bluming artikkel publisert i The Cancer Journal i mai/juni 2022, og vis den til onkologen og fastlegen din. Ikke godta en avvisning av dine synspunkter – men engasjere dem i diskusjonen.
  3. Oestrogen Matters’ (2018, utgitt av Little Brown) er en bok hvor dr Avum Bloming er medforfatter. Denne boken er for kvinner og klinikere. Boken har inkludert et kapittel om HRT etter brystkreft,  hvor det er anført referanser underveis med tanke på evidensbasert informasjon.

Link til Avrum Blumings tidsskriftartikkel er publisert på balance-menopause.com nettside.

Podcast transkripsjon

Dr Louise Newson [00:00:09] Hei. Jeg er Dr Louise Newson. Velkommen til min podcast. Jeg er fastlege og spesialist på overgangsalder. Jeg er leder av Newson Health menopause and Wellbeing Center i Stratford Upon Avon. Jeg er også grunnleggeren av Menopause Charity og overgangsalderstøtteappen kalt Balance. På podcasten får jeg hver uke selskap av en spennende gjest for å bidra med evidensbasert informasjon og råd om både perimenopause og overgangsalderen/menopause.

Dr Louise Newson [00:00:46] I dag er jeg veldig spent, glad og begeistret for igjen å kunne introdusere dr Avrum Bluming. Forhåpentligvis har mange av dere hørt på den forrige podcasten vi gjorde sammen. Avrum er professor emeritus i medisin ved University of Southern California samt innehar den ærefulle tittelen Master i American Colleges of Physicians. Så jeg er veldig beæret over å ha deg her i dag Avrum.

Avrum Bluming [00:01:17] Gleden er på min side.

Dr Louise Newson [00:01:20] I dag på vår podcast skal vi konsentrere oss om temaet brystkreft og kvinners valg etter gjennomgått brystkreft og behandling.

Avrum Bluming [00:01:29]  Jeg tror for det første det er viktig å erkjenne at vi mennesker er risikovillige vesen dersom vi får muligheten til en god gevinst. Dette til tross for en risiko.

Dr Louise Newson [00:01:48] ja.

Avrum Bluming [00:01:48] Og i den verden vi lever i, har de fleste fordelene med HRT nå  blitt godkjent, ikke bare av leger, men også av Women’s Health Initiative, som er ansvarlig for den dramatiske nedgangen i HRT som vi har sett de siste 20 årene. Fordelene med HRT inkluderer redusert risiko for kardiovaskulær sykdom, reduksjon i hoftebrudd, forbedret kognisjon, regress av plagsomme symptomer på overgangsalder som hetetokter, hjernetåke og forlenget levetid. Og det er veldig viktig å merke seg en nylig publisert uttalelse av en av seniorforskerne i Women’s Health Initiative, publisert i forrige måned ved Rowan Chlebowski, hvor vedkommende sier at det faktum at selv om vi trodde at kvinner som tok kombinasjonshormonbehandling hadde økt risiko for brystkreft,  unnlot vi å si at de ikke har økt risiko for død av brystkreft. Faktisk reduserer østrogen risikoen for brystkreft når det gis alene og forbedrer levetiden. Vi kan snakke lenge om hvorvidt deres tanke om at kombinasjonen øker risikoen for brystkreft fortsatt er gyldig. Det er artikler som du har sett, som jeg har sett, som sier at det ikke lenger er gyldig. Så selv for kvinner uten brystkrefthistorie, er bevegelsen tydelig i retning av “la oss se på fordelene og slutte å vifte med dette røde risikoflagget for brystkreft”, som er et falskt rødt flagg.

Avrum Bluming [00:03:30] OK. Når det er sagt, må vi da se på hva med kvinner som har hatt brystkreft? Og som du vet, kan både du og jeg begge snakke på ubestemt tid om dette emnet. Så avbryt meg når du vil. Jeg har nettopp avsluttet en litteraturgjennomgang av studier som ser på å gi hormonbehandling, enten østrogen eller kombinasjon ( østrogen og progrestron), til kvinner med en historie med brystkreft.  Det jeg fant da var at det er 25 primære studier i medisinsk litteratur som viser studie på hormonbehandling til kvinner med en historie med brystkreft. Av de 25 har én rapportert økt risiko for tilbakefall. Den ene kalles HABITS-studien. Er det trygt? De konkluderer med at det er økt risiko for tilbakefall blant kvinner som får hormonbehandling etter en diagnose av brystkreft. Det er en av 25. De andre 24 viser ingen økt risiko for tilbakefall. Og faktisk viser noen en redusert risiko for tilbakefall og forbedret levetid og redusert dødelighet. Så det er viktig å se på den. HABITS-studien – og HABITS er den eneste som er sitert av mange anmeldere – er en randomisert, prospektiv studie. Den er ikke dobbeltblindet, men de er en randomisert prospektiv studie. Og det er derfor alle sier: ‘Vel, dette er den vi må ta hensyn til fordi den er randomisert.’ Vel, det er tre andre randomiserte studier, og de viser ingen økt risiko for tilbakefall. Så det er viktig å se på HABITS og se hva vi kan lære av den. For det første, selv om studien var randomisert,  ble hormonbehandlingen og hvordan denne ble administrert, overlatt til den enkelte deltager/pasient. I tillegg var det ikke én institusjon, det var en rekke institusjoner rundt om i Sverige som deltok i denne studien. Greit nok.

Avrum Bluming [00:05:53] Hvis du skal gjøre en studie på hormonbehandling av brystkreft overlevende, er det veldig, veldig viktig å være sikker på at når kvinner går inn i studien, har de ingen bevis for tilbakevendende brystkreft forut for behandlingsstart. Vel, de sier at ingen av dem hadde tegn på tilbakevendende brystkreft, men det ble ikke utført bildeundersøkelse av brystet før de kom inn i studien. Og av de tilbakefallene de fant hos kvinner på hormonbehandling , var det kun lokalisert eller kontralateral brystkreft, som også er lokalisert brystkreft. Det var altså ingen økt risiko for fjernmetastaser. Det var heller ingen økt risiko blant kvinner som hadde en primær brystkreft som inkluderte involvering av lymfeknuter, som ville vært den gruppen vi ville tenkt hadde høyest risiko. Og det var ingen økt risiko for brystkreftdødsfall i denne studien.

Avrum Bluming [00:06:59] De foreslo å gjøre en studie av 1300 kvinner over fem år, men den ble avsluttet etter kun to år, ikke fem år, fordi de fant denne økte risikoen for lokalt tilbakefall, og studien ble avsluttet. På tidspunktet hvor studien ble avsluttet hadde de bare inkludert litt over 400 kvinner og ikke 1300 kvinner som initielt ble skissert. Det er viktig å merke seg at forskjellen de fant er av 221 kvinner randomisert til hormoner, 39 av de 221 (det er 18%) hadde et lokalt tilbakefall eller en kontralateral (motsatt side) svulst. Av de 221 i kontrollen hadde 17 (eller 8%) et lokalt tilbakefall. Forskjellen mellom 17 pasienter og 39 pasienter er 22 pasienter. De 22 pasientene har gitt en praksis retningslinje som forhindrer millioner av kvinner som er overlevende etter brystkreft å få hormonbehandling. De opererte på prinsippet om intensjon om å behandle, noe som betyr at selv innenfor sine grupper,var det av kvinnene randomisert til hormonbehandling ikke alle som fikk hormonbehandling. Faktisk valgte 11 av de inkluderte å ikke ta hormonbehandling, men de ble beregnet som om de hadde det. 43 av kvinnene som ble randomisert til å motta ingenting, tok likevel hormonbehandling. Dette til tross var det fortsatt en forskjell på 22 personer i tilbakefalls gruppen. Det var ikke dødelige tilbakefall men lokale eller kontralaterale tilbakefall (motsatt bryst). Jeg undervurderer ikke betydningen av det. Jeg vil ikke at kvinner skal få lokale eller kontralaterale svulster, men de døde ikke av svulstene sine, og de hadde et mye bedre liv, og noen av dem levde lenger. HABITS er en av 25 studier. 24 viste ingen økt risiko for tilbakefall. Så i tillegg til de 25 studiene fant jeg 18 studier som gjennomgikk studiene som allerede var publisert. Så dette var analyse, ikke primærstudier. Og av de 18, den eneste studien som noen av dem siterer som rapporterer økt risiko for tilbakefall, er HABITS-studien.

Dr Louise Newson [00:09:57] ja.

Avrum Bluming [00:09:57] Herregud. Og for å vise deg hvor tankene våre er av de 18 studiene, konkluderer 15: ‘Vel, det er egentlig ingen skade i å gi hormoner.’ Tre, inkludert en som jeg skrev om og nettopp ble publisert for noen dager siden av Poggio et al fra Italia, sier: ‘Vel, det er økt risiko for tilbakefall.’ Vel, vent litt. De inkluderer HABITS-studien. De inkluderer to andre studier som ikke viser økt risiko for tilbakefall, og de inkluderer en studie av Kenemans, som er studien av tibolon. Vel, tibolon er ikke østrogen eller progesteron. Det er en form for progestin, men det har ingen kjent effekt på verken bryst eller livmor. Å inkludere det som en del av en analyse av hormonbehandling, spesielt siden antall pasienter i den studien var 75% av det totale antallet som denne oversiktsartikkelen gjennomgikk og konkluderte med at hormoner er farlige, er i beste fall uærlig fordi de ikke vet bedre. Det var to andre oversiktsstudier som feilsiterer resultatene. De feilsiterer resultatene, og det kommer til å være i en artikkel som jeg skal publisere i mai om denne studien og min gjennomgang av all litteraturen som jeg kunne se.

Dr Louise Newson [00:11:33] Det er fantastisk. Jeg mener det er … Det er så mange ord jeg vil bruke Avrum fordi vi som leger, som helsepersonell ønsker å praktisere evidensbasert medisin. Men noen ganger er bevisene ikke klare. Noen ganger er det klart, men det blir ignorert. Og det er mye skjevhet i alt vi gjør er ikke? Og på dette medisinske området påvirker valg så mange mennesker.

Dr Louise Newson [00:11:59] Da jeg gikk på medisinstudiet på 80-tallet, hadde 1 av 12 kvinner brystkreft. Vi er nå i 2022, og de siste tallene er omtrent 1 av 7. Så det har blitt langt mer vanlig. Men siden jeg ble uteksaminert fra medisinstudiet, har bruken av HRT gått ned siden 2002, siden WHI-studien. Så jeg mener, du sa tidligere at bare 5% av kvinnene i USA tar HRT. Rundt 14% av menopausale kvinner i Storbritannia tar HRT. Så HRT kan ikke forårsake alle brystkreftene kan det, fordi det er så vanlig. Likevel er det så få kvinner som tar HRT.

Avrum Bluming [00:12:37] Det er viktig å poengtere at flertallet av kvinner som utvikler brystkreft aldri tok HRT, og majoriteten av kvinner som tar HRT får aldri brystkreft. Og forresten, å bli gravid etter å ha blitt behandlet for brystkreft har ingen negativ prognostisk effekt på utfallet av brystkreft. Det samme ved behandling med  in vitro-fertilisering (IVF) : ingen effekt på prognosen for brystkreft.

Dr Louise Newson [00:13:07] Det er veldig viktig å bemerke at nivåene av østrogen hos kvinner som er gravide er mye høyere enn nivåene hos kvinner som tar HRT. Jeg tror noen ganger med medisin at tilnærmingen blir litt som et hamster hjul. Den luksusen med noen ganger å kunne ta et skritt tilbake og gjennomgå litteraturen er ofte ikke tilgjengelig. Ofte er helsepersonell, inkludert meg selv, mer opptatt av risikoen eller bekymring for mulig risiko så vi glemmer hva pasientene faktisk ønsker.

Dr Louise Newson [00:13:45]  Brystkreft er en sykdom der flertallet overlever, og faktisk dør flertallet av kvinner som tidligere har hatt brystkreft ikke av brystkreft, de dør av hjertesykdom eller demens. Mange kvinner får behandlinger som blokkerer hormonene deres som medfører en midlertidig overgangsalder. Noen ganger anbefales det at kvinnens eggstokker fjernes som igjen medfører at de ikke lenger har en hormon-produksjon fra eggstokkene.  Mange kvinner, fordi de lever så mye lenger, vil da gå inn i en naturlig overgangsalder på forventet menopause tidspunkt. Så jeg tror -at flertallet av kvinner som har hatt brystkreft vil bli menopausale på et tidspunkt, og mange av dem vil gå inn i menopausen tidligere.

Avrum Bluming [00:14:41] Med en rapportert 90% kur rate (sannsynlighet for vellykket behandling) av nylig diagnostisert brystkreft, betyr det at over flere år vil 1,4 millioner kvinner i USA alene vil inngå i “brystkreft overlevende”, og med mindre retningslinjene endres, vil disse kvinnene bli nektet en diskusjon om muligheter for hormonbehandling.

Dr Louise Newson [00:15:07] Ja, vi gjorde en undersøkelse nylig hvor vi inkluderte noen av våre pasienter, og det store mindretallet opplevde at de var informert om overgangsalder eller deres behandling. Mange kvinner jeg snakker med tror at deres symptomer med hjernetåke, bensmerter eller øvrige symptomer er relatert til deres cellegift eller deres kreftbehandling og ikke som et resultat av hormonmangel . Noen av symptomene skyldes østrogenblokkerende behandlinger, for eksempel aromatasehemmere, fordi det skviser hver bit av østrogen ut av kroppen. Men mange kvinner, som du sier, blir bare fortalt “vel, du kan ikke ta HRT”. Og mange kvinner jeg snakker med har faktisk vaginale symptomer, så de har vaginal tørrhet, ømhet eller irritasjon. Noen ganger betyr det at de ikke kan bruke undertøy, eller ikke kan sette seg ned fordi smerten er så intens eller de får tilbakevendende urinveis symptomer. Likevel blir disse kvinnene fortalt at de ikke engang kan ha vaginal østrogen, som er lokal østrogen. Så folk er redde. Men jeg kommer aldri til å stoppe pasienten mine fra å delta i fjellklatring eller fallskjermhopping eller kjøre veldig fort hvis de vil det, så det virker bare ikke helt riktig, Avrum.

Avrum Bluming [00:16:13] Vel, jeg tror det er to problemer. Det første problemet er det vi startet med i begynnelsen, som sa at hvis du vil hindre folk i å gjøre noe, må du skremme dem. Det vi nå vet er at kvinner som tar hormoner, ikke brystkreft overlevende, men den generelle befolkningen av kvinner som tar hormoner har en 50% redusert risiko for hjertesykdom og 50% redusert risiko for hoftebrudd, en sannsynligvis redusert risiko, (selv om det ikke har vært noen randomiserte studier) av kognitiv tilbakegang, og de lever i gjennomsnitt 3,3 år lenger. Og likevel er det ikke aktuelt for disse kvinnene å få hormoner grunnet hva vi tidligere har snakket om. Hvis vi tenker et øyeblikk, hvordan ville situasjonen vært dersom vi snakket om menn og ikke kvinner? Selvfølgelig ler du, fordi det er så absurd at vi ser ut til å nesten konspirere mot kvinners velvære. Og det er så urettferdig. Tror du menn ville tolerere hetetokter, problemer med å sove, tap av sexlyst, for ikke snakke om vanskeligheter med å få ereksjon? Og forresten, hvis du har sex, vil det være smertefullt. Økt risiko for hjertesykdom, økt risiko for beinbrudd, og vi som helsepersonell hindrer dem i å ta noe du vet kan behandle det.  Menn ville aldri tillatt det.

Dr Louise Newson [00:17:43] Nei. Og jeg tror kvinner tenker på brystkreft også. Jeg har en veldig god venn som er onkolog, og han gjør mye arbeid for menn som har prostatakreft. Og som du vet, har noen mennesker, ikke alle, men noen menn som har hatt prostatakreft, hormonblokkerende behandlinger. Og han sa til meg nylig: ‘Å, vi har redusert mange menn som bare har tre års behandling i stedet for fem fordi symptomene er så alvorlige, den langsiktige helserisikoen er så alvorlig ved å blokkere hormonene deres, så vi har redusert den.’ Mens mange kvinner jeg ser nå forteller meg at de blir fortalt at de ikke må ta fem år med hormonblokkerende medisiner, men 10 år. Og det er så stor kjønnsforskjell, det er det ingen tvil om. Jo mer jeg gjør dette arbeidet, jo mer tror jeg det definitivt er, en slags kvinnelig undertrykkelse. Men hvorfor er det slik at vi bekymrer oss for menn som har hormonblokkerende medisiner etter prostatakreft, men vi ser ikke ut til å bekymre oss for den fremtidige helsen til disse kvinnene som har mottatr hormonblokkerende medisiner. Og hva med etter behandling hvor vi frarøver disse kvinnene mulighet for hormonbehandling.

Avrum Bluming [00:18:46] Og for øvrig er koblingen mellom testosteron og prostatakreft betydelig sterkere enn koblingen mellom østrogen og brystkreft. Og dataene vi har akkurat nå tyder på at østrogen reduserer risikoen for brystkreft. Og selv om du og jeg kan snakke om dette, tror jeg det er viktig å innse at ingen av oss, eller noen andre, sikkert vet hva alt dette betyr. Og Carlo Rovelli en italiensk fysiker,  jeg leser alt han skriver, skrev: ‘Søken etter kunnskap er ikke næret av sikkerhet, det er nettopp vitenskapens åpenhet, dens konstante forståelse av nåværende kunnskap som garanterer at svarene den tilbyr er de beste som hittil er tilgjengelige.’ Og det er det vi prøver å gjøre uten å være didaktiske.

Dr Louise Newson [00:19:47] Ja, og jeg tror det er så viktig, og jeg tror … Folk glemmer patofysiologien, men de glemmer også den grunnleggende biologien til østrogen. Og når jeg sier østrogen, mener jeg østradiol, som er vårt naturlige østrogen som vi produserer når vi fortsatt har eggløsning. Og hvor betennelsesdempende det er i kroppen, og at det kan gjøre fantastiske ting. Det er derfor vi vet at kvinner som tar HRT i mange år har redusert risiko for ulike typer kreft, ikke sant? Og også, som du sier, reduksjon i risiko for død av brystkreft fordi det faktisk kan indusere noe som kalles apoptose, som er programmert celledød. Det kan modulere måten immuncellene våre fungerer på, noe som er veldig bra for å bekjempe infeksjoner, men det er også veldig bra for å redusere sykdom. Og det pleide å bli brukt som behandling for brystkreft, ikke sant, for mange år siden?

Avrum Bluming [00:20:36] Det var den første behandlingen vi hadde i tillegg til operasjon. Ja. Og det hadde en 44% responsrate når høydose østrogen ble brukt. Og så hva med folk som er imot HRT (og jeg identifisere dem som folk som har et mindre åpent sinn) sier “Vel, de får høye doser, men lav dose østrogen ville være farlig.” Vel, Craig Jordan er far til tamoxifen, og han fant at når kvinner blir resistente mot tamoxifen, mange av dem blir følsomme for lav dose østrogen i sin evne til å kontrollere sin brystkreft. Vi har fortsatt mye å lære, men absolutte uttalelser har ingen plass i denne diskusjonen.

Dr Louise Newson [00:21:24] Ja, og det er så viktig. Det er også viktig å nevne at testosteron er et annet kvinnelig hormon. Vi produserer enda mer testosteron enn østrogen før overgangsalderen eller når vi er yngre. Det foreligger enkelte studier nå som tyder på at kvinner som har hatt brystkreft og tar testosteron, faktisk ikke øker risikoen for det ytterligere.

Avrum Bluming [00:21:44] Det er sant. Men her kommer vi inn på selektiv sitering av litteraturen, det var artikler som tyder på at testosteron kan ha en viss risiko. Det er derfor ikke et entydig bilde. Det er viktig å trå veldig nøye gjennom dette minefeltet av data og dele det du vet med pasienten din, se på fordeler og risikoer, slik at den best mulige avgjørelsen kan tas i fellesskap.

Dr Louise Newson [00:22:13] Ja, jeg tror det er så viktig. Før NICE-veiledningen kom ut for overgangsalderen, altså før 2015 var jeg fastlege og så mange kvinner av alle slags grunner, men åpenbart overgangsalder problematikk. Under den tiden ville jeg aldri ha gitt HRT til kvinner med tidligere brystkreft. Etter at jeg startet opp min klinikk og ble spesialist på overgangsalder møtte jeg en nydelig dame som hadde hatt brystkreft. Hun ville ha litt HRT, og jeg var der på egen hånd og tenkte: ‘Herregud, hva gjør jeg? Hva kan jeg gjøre?’ Hun hadde gjennomgått kirurgi med hysterektomi(fjernet livmor) for lenge siden, så hun ville bare ha litt østrogen. Og hun sa til meg: ‘Dr Newson, jeg fikk brystkreft for åtte år siden. I de åtte årene har jeg virkelig slitt. Jeg har gitt opp jobben min fordi jeg ikke kan jobbe. Mannen min har forlatt meg. Vi hadde bare så mange krangler fordi humøret mitt var så dårlig. Vi hadde ikke sex. Sexen vi hadde var så smertefull. Jeg opplevde en betydelig vektoppgang. Jeg er bare 61. Jeg vet ikke hvordan jeg skal leve resten av livet mitt. Noen av vennene mine tar HRT, og de føler seg virkelig bedre, har fått mer energi og motivasjon og så videre, men jeg har blitt fortalt nei av hver eneste lege, inkludert brystkirurgen og onkologiteamet mitt. Jeg lurte på om du kunne hjelpe meg?

Dr Louise Newson [00:23:24] På den tiden hadde jeg ikke luksusen av å kjenne deg Avrum. Og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle gjøre. Denne kvinnen hadde reist i tre timer bare for å komme og se meg. Og jeg sa bare til henne: ‘Se, det er ingen sterke data uansett. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre, men la oss snakke gjennom det verste utfallet. Om du tar østrogen eller ikke kan brystkreften din komme tilbake. Og hun sa: ‘Men Dr Newson Jeg har hatt cellegift, jeg har hatt strålebehandling, jeg har hatt en mastektomi. Jeg vet hvor forferdelig brystkreftbehandling er, men jeg vet også hvor forferdelig livet mitt er nå, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å forbedre det livet jeg har nå. Jeg har prøvd anti-depressiva, jeg har prøvd klonodin, jeg har prøvd salvie, jeg har prøvd akupunktur. Jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre.’ Så jeg sa: ‘Vel, se, jeg kan gi deg litt gel, litt østrogengel. Vi kan starte med en veldig lav dose. Du har kontroll, du kan ta en halv dose, en fjerdedel av en dose, og gradvis øke. Se hvordan du føler deg, men du kan stoppe når som helst. Og når du stopper, vil det ta en dag eller to før hormonene er kommet ut av systemet. Du vil sannsynligvis ha mer østrogen i kroppen din enn du hadde for åtte år siden fordi du også har lagt på deg, og fettcellene våre produserer en viss type østrogen. Så jeg er forberedt på å ta denne risikoen med deg hvis du ønsker å prøve HRT for å se om dine plager bedres. Etter denne konsultasjonen sov jeg ikke på flere uker da jeg var veldig bekymret for hva jeg hadde gjort.

Dr Louise Newson [00:24:45] Men så kom denne pasienten tilbake til kontroll hos meg etter ca tre eller fire måneder. Hun hadde da gått ned i vekt. Hun hadde et stort smil om munnen, og sa: ‘Herregud, jeg kommer aldri til å slutte med HRT. Dette har vært en stor forandring. Jeg er så glad. Jeg har igjen begynt å søke på jobb og jeg har begynt å date igjen. Jeg kan ikke få takket deg nok. Mine høye skuldrene sank og jeg tenkte: ‘Dette er hva medisin faktisk handler om.’ Dette er ikke lærebokmedisin. Dette er litt risikabel medisin, men egentlig handler det om pasientsentrert medisin. Jeg har lært så mye siden denne kvinnen først kom til meg, og jeg er nå veldig takknemlig for at hun faktisk lærte meg hvordan jeg kan presse litt grenser og lytte til pasientene mine.

Avrum Bluming [00:25:27] Som du vet, er jeg onkolog, så jeg er legen som var ansvarlig for å behandle mange kvinner som gikk i overgangsalderen. Jeg brukte cellegift som kan indusere overgangsalder hos mange av de premenopausale kvinnene jeg så. Og når kvinnene klaget til meg, sa jeg: ‘Vel, du har det bra, du lever, og du vet, det må du i utgangspunktet takle. Og jeg måtte lære å lytte til disse kvinnene. Jeg er også en lege som rådet gravide kvinner som kom til meg med brystkreft at de får abort dersom graviditet. Vi trodde på den tiden at graviditet ved påvist brystkreft var forferdelig. Og mange kvinner fulgte mitt råd, og vi vet nå at det ikke er sant, at graviditet ikke påvirker prognosen for brystkreft negativt. Så som deg, har jeg lært,og jeg prøver veldig nøye å ikke overgå det jeg vet, men deler det jeg vet både med kolleger som deg og med pasientene som kommer til meg for råd.

Dr Louise Newson [00:26:44] Jeg husker for en stund siden at du sa til meg: “Du vet, som helsepersonell er vi her som talsmenn for våre pasienter”, og det føler jeg veldig sterkt, ikke bare hos kvinner som har hatt brystkreft, selvfølgelig ikke, men med hver eneste pasient jeg ser. Det er avgjørende at de blir satt som nummer én, og hver konsultasjon jeg har er forskjellig. Og hvert behov for en kvinne eller pasient, og deres forventninger er forskjellige. Og vi har nå som kjent mange leger som jobber med oss på klinikken, og mange av dem er veldig redde og nervøse for å se sin første brystkreftpasient. Og faktisk kommer mange kvinner bare fordi de vil snakke. De ønsker ikke å få resept på en østrogen gel eller hva annet. De vil bare vite at det er alternativer tilgjengelig for dem, og døren er åpen for dem. Og jeg tror det er veldig viktig, er du ikke enig?

Avrum Bluming [00:27:32] Jeg kunne ikke vært mer enig.

Dr Louise Newson [00:27:34] Så vi trenger å gjøre mer arbeid på dette området gjør vi ikke Avrum? Vi trenger virkelig å gjøre veldig gode studier, og jeg tror kvinner ville ønsket å gjøre det faktisk, fordi de ønsker å hjelpe andre. Og det er noe jeg hører mer og mer. Kvinner som lider, vil ikke at andre skal lide. Men jeg tror det er mange kvinner ville ønsket å være med i en studie.

Avrum Bluming [00:27:56] Som du og jeg har diskutert, hvor går vi herfra? Du og jeg er enige. Men det er mange mennesker der ute, fortsatt flertallet av praktiserende leger som ikke er enige. Og så hva gjør vi når du sier ordet studie? Selvfølgelig er gullstandarden for studier en prospektiv, dobbeltblindet, randomisert studie, noe som betyr at vi har placebopiller eller placebogel. Vi har medisin, og kvinner er randomisert til å motta enten den kontrollerte placebo eller gelen. Det kommer aldri til å fungere.

Avrum Bluming [00:28:34] Vi har 25 studier. Minst tre av dem gjorde det. Og det kommer bare ikke til å bli gjentatt. Vi har all den informasjonen vi skal få. Jeg kan kritisere hver studie som er gjort. Men hvis 24 av de 25 viser ingen økt risiko for tilbakefall og ingen studier viser økt risiko for metastatisk tilbakefall og ingen studier viser økt risiko for død. Kanskje vi kan følge en mindre streng studie, for eksempel. Ja, kvinner vil gå på hormoner, men vi bør ikke gjøre det på en ukontrollert måte. La oss følge alle kvinner som ble satt på denne behandlingen etter brystkreft. Vi bør være i stand til å samle et stort antall kvinner, selv om det ikke er kontrollert. Vi har veldig gode kontrolldata. Vi kjenner prognosen til kvinner i hvert stadium av brystkreft, hvordan de skal gjøre det basert på behandlingen og egenskapene til svulsten. Og vi kan sammenligne utfallet med kvinnene vi følger. Det som kreves er et informert samtykkeskjema slik at kolleger som er bekymret for eventuelle medisinske juridiske konsekvenser av å gi hormoner, kan dele risikoen med pasientene sine og beskytte seg. Det krever også en modell som er relativt enkel, men som også vil tillate oppfølging av disse pasientene på hormonbehandling, slik at de kan følges opp. På den måten kan vi i det minste få mer informasjon mens vi tilbyr tjenesten som du og jeg og mange andre helsepersonell rundt om i verden anstrenger seg for å gjøre så effektivt som mulig.

Dr Louise Newson [00:30:34] Ja, og det er absolutt noe vi skal jobbe med Avrum. Og vi har noen fantastiske folk og vår styringsgruppe vil jobbe videre med dette, og jeg håper at vi i løpet av de neste årene vil ha mye mer å rapportere om.

Avrum Bluming [00:30:54] Ville ikke det vært fint.

Dr Louise Newson [00:30:55] Jo Ville det ikke vært fint! Vi må begynne et sted,  og vi har noen fantastiske mennesker. Åpenbart er du med i denne gruppen, men vi har en brystkirurg, andre onkologer, onkologisk sykepleier og har vi noen andre overgangsalderspesialister. Men det helt avgjørende er at vi har en pasient. En av mine pasienter er med i gruppen. Hun har tidligere hatt brystkreft og har måtte kjempe for å få HRT tiltross for økt sucicidale tanker når hun ikke var under hormonbehandling. Så vi må lære av kvinnene. Det er veldig viktig med all forskning vi gjør.

Avrum Bluming [00:31:28] Og du og jeg holder ikke hender i ødemarken, Louise. Det er leger rundt om i verden som føler som vi gjør, selv om de er i mindretall, mange av dem, høyt respekterte leger i sine egne land og på sitt felt, både primærhelsetjenestene, brystkreftkirurger, medisinske onkologer, som virkelig ønsker det samme som oss og ønsker økt fokus.

Dr Louise Newson [00:31:56] Ja, absolutt. Jeg er veldig takknemlig for din tid i dag Avrum. Før vi avslutter, spør jeg alle mine gjester om sine 3 viktigste take-home punkter. Jeg vet at når vi legger ut denne podcasten, vil kvinner kontakte deg eller meg, eller de vil legge ut på sosiale medier å si: ‘Men det er lett for deg å si,  jeg vet ikke hvordan jeg skal få hjelp. Hva skal jeg gjøre?’ Så er det tre ting du vil foreslå at kvinner som har hatt brystkreft og som bare ønsker å utforske alternativer, inkludert HRT, hva de kan gjøre?

Avrum Bluming [00:32:29] Vel, snakk først med din medisinske onkolog. For det andre nevnte jeg tidligere at jeg skriver på denne artikkelen, som vil bli publisert i The Cancer Journal i mai-juni-utgaven i år. Og alle som ønsker en kopi av den artikkelen kan kontakte deg eller meg.

Dr Louise Newson [00:32:47] Ja, vi setter det opp. Vi legger det ut. Så snart den er ute, kan vi sirkulere den.

Avrum Bluming [00:32:51] Og ta det med til legen din. Dersom legen din er uenig diskuter uenigheten, hva er bekymringen? Både du og jeg er tilgjengelige, ikke for å gi spesifikke råd til den enkelte over telefon, men for å gi den tilleggsinformasjonen enhver pasient eller lege ønsker.

Avrum Bluming [00:33:14] Som du vet, publiserte jeg en bok for tre år siden som heter Oestrogen Matters, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å nevne boken.

Dr Louise Newson [00:33:24] Aww du må!

Avrum Bluming [00:33:24] .. med det spørsmålet. Oestrogen Matters ble skrevet både for lekfolk og for leger. Det er tungt referert slik at du ikke tar mitt ord for det. Alt som er oppgitt i den boken, som snakker om fordelene og ulempene ved hormoner, inkludert et kapittel om HRT for brystkreftoverlevende. Samtlige er referert slik at det kan utfordres. Og siden den ble utgitt for tre år siden. Amazon vurderer bøker etter hvor godt de selger, og de vurderer 8 millioner bøker i timen. De følger 8 millioner bøker, og de vurderer dem hver time. Og de siste tre årene siden boken ble publisert, har Oestrogen Matters blitt vurdert i topp halvparten av 1% av de åtte millioner bøkene som Amazon har, noe som betyr at folk leser den. Leger og pasienter og vi får telefoner fra hele verden fra folk som ber om mer informasjon, som vi gjerne videreformidler. Faktisk er en av våre største informasjonsressurser, Louise, nettstedet ditt og åpenbart informasjonen du legger ut. Jeg må nevne at dersom jeg skulle ha skrevet boken alene, ville den være veldig informativ og tungt referert, veldig tørr og sannsynligvis kjedelig. Heldigvis hadde jeg en medforfatter, Carol Tavris, en sosialpsykolog som er en rakett. Carol gjør boken så lett å lese, til og med morsom på steder. Så boken heter Oestrogen Matters. Den er utgitt av Little Brown.

Dr Louise Newson [00:35:26] Ja, og vi legger en lenke til den i notatene på slutten. Absolutt anbefaler vi – vel de fleste av våre pasienter har allerede lest boken – og når vi kommer til den delen av samtalen hvor vi anbefaler boken, ser de fleste pasientene på oss og sier: ‘Ikke bekymre deg, jeg har allerede lest den. Så det er vår Bibel, og det er bare fantastisk for alle. Jeg er veldig takknemlig for din tid i dag Avrum, og jeg håper jeg kan invitere deg tilbake med noen flere nyheter og oppdateringer om hva vi får til bak kulissene på et senere tidspunkt. Så tusen takk.

Avrum Bluming [00:35:53] Gleden er på min side

Dr Louise Newson [00:35:55] Tusen Takk.Dr Louise Newson [00:35:59] For mer informasjon om perimenopause og overgangsalder, vennligst besøk nettstedet balance-menopause.com eller du kan gratis laste ned Balance-appen. Balance app er tilgjengelig for nedlasting fra App Store eller fra Google Play.

SLUTT

This content has been translated by dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Clinic: C-Medical

Hormonbehandling etter gjennomgått brystkreft, hva sier litteraturen, med dr Avrum Bluming / Explaining what the evidence shows to offer choice to women after breast cancer, with Avrum Bluming (Norwegian)

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.