Book a consultation
warning

If you are in crisis right now and need help urgently, call 999 or go to A&E. There are also the below services for support. For more options, visit the Helplines Partnership website for a directory of UK helplines

Mind
Information & resources
mind.org.uk
0300 123 3393

Samaritans
24/7 helpline
www.samaritans.org
116 123 (free from any phone)

Shout
Mental health helpline
www.giveusashout.org
Text SHOUT to 85258 to chat by text

Beat
Eating disorder support helpline
help@beateatingdisorders.org.uk
0808 801 0677

Mental helse og følelsesmessig velvære i perimenopause og overgangsalder / Mental health and emotional wellbeing in the perimenopause and menopause Booklet (Norwegian)

Dersom du nå går gjennom perimenopause eller overgangsalder og har begynt å tenke, føle eller gjøre ting som er annerledes enn tidligere, er dette heftet for deg. Psykiske og følelsesmessige endringer er ekstremt vanlige når hormonene dine begynner å  forandre seg i konsentrasjon og  avta. Dette heftet vil vise deg hva  du skal se etter, hjelpe deg med å forstå hvorfor disse endringene skjer, og gi deg muligheter og informasjon om hvordan du kan få hjelp.  

This content has been translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Clinic: C-Medical

Mental helse og følelsesmessig velvære i perimenopause og overgangsalder / Mental health and emotional wellbeing in the perimenopause and menopause Booklet  (Norwegian)

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.