Book a consultation

 Symptomer på overgangsalder/ menopause: Spørreskjema / Menopause Symptom Questionnaire (Norwegian)

Vårt spørreskjema skal kartlegge symptomer på overgangsalder. For best resultat og monitoringering bør man regelmessig vurdere hvordan symptomene endres både med tiden og eller etter oppstart behandling. Last ned vårt skjema og angi i hvilken grad du har plager. Dette kan du gjøre  ved å sette en hake i den aktuelle boksen som angir dine plager. Alternativt kan du laste ned balanceappen og åpne Menopause Symptom Questionnaire© hvor du vil få tilgang til en personlig helserapport© i balance appen.

This content has been translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Clinic: C Medical


 Symptomer på overgangsalder/ menopause: Spørreskjema / Menopause Symptom Questionnaire (Norwegian)

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.