Book a consultation

Creu sefydliad gwaith sy’n gallu delio â’r menopos yn hyderus / Creating and working in a menopause confident organisation Booklet (Welsh)

Download booklet

Mae’r llyfryn hwn ar gyfer unigolion a gweithleoedd, ar gyfer dynion, menywod, a phobl anneuaidd, ac ar gyfer cydweithwyr, rheolwyr a Phrif Swyddogion Gweithredol. Mae’r perimenopos a’r menopos yn effeithio ar bawb, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ac fel yn achos iechyd meddwl, dylai creu diwylliant agored a chefnogol yn gysylltiedig â’r menopos fod yn greiddiol i sefydliadau sy’n ceisio cadw, denu a gofalu am staff profiadol.

With massive thanks to Canolfan Abbey Road in Bangor, Wales who have helped translate this booklet. Learn more about Canolfan Abbey Road and the important work they do in the mental health space: https://www.abbeyroadcentre.co.uk/

Creu sefydliad gwaith sy’n gallu delio â’r menopos yn hyderus / Creating and working in a menopause confident organisation Booklet (Welsh)
Dr Louise Newson

Written by
Dr Louise Newson

Dr Louise Newson is a GP and pioneering Menopause Specialist who is passionate about increasing awareness and knowledge of the perimenopause and menopause, and campaigns for better menopause care for all people.

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.