Book a consultation

Brystkreft og HRT / Breast cancer and HRT (Norwegian)

Translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Brystkreft er svært vanlig. Hver kvinne i Storbritannia har en 1 i 7 sjanse for å utvikle brystkreft, uansett om de tar HRT eller ikke. Dette betyr at hvis du tar HRT er risikoen for brystkreft 1 av 7, og for kvinner som ikke tar HRT er risikoen også 1 av 7. Det er visse faktorer som øker risikoen for å utvikle brystkreft, og disse inkluderer bare å bli eldre, være overvektig, drikke alkohol, røyke, ikke trene regelmessig og ha unge familie slektninger som har hatt brystkreft. Imidlertid utvikler mange kvinner brystkreft uten noen av disse risikofaktorene. Den vanligste årsaken til at kvinner er redd for HRT er frykten for brystkreft forbundet med å ta HRT. Mye av denne frykten er imidlertid ikke basert på bevis, og det har vært unøyaktig rapportering om denne risikoen, både i medisinsk presse og offentlige medier, de siste 20 årene. Det finnes mange forskjellige typer HRT, og de har forskjellige risikoer forbundet med dem. Mange typer HRT har faktisk ingen risiko forbundet med dem. Alle typer HRT har fordeler da de forbedrer symptomene, samt forbedrer fremtidig helse. Når folk snakker om risikoen ved HRT, er det viktig å være klar over hvilken type HRT de snakker om.

Unge kvinner som tar HRT har ikke større risiko for brystkreft

Kvinner som er under 51 år har absolutt ingen økt risiko for å få brystkreft, uavhengig av hvor lang tid de tar HRT for. Dette skyldes at kvinner som tar HRT når de er unge, bare erstatter hormonene som kroppene deres ellers burde produsere. Gjennomsnittsalderen for overgangsalderen i Storbritannia er 51 år. Det er veldig viktig at kvinner og leger er klar over dette. Hvis du ikke har riktig type og styrke av HRT når du er ung, vil du ha økt risiko for å utvikle hjertesykdom, diabetes, osteoporose og demens i fremtiden, da hormonet østrogen er så viktig for at kroppen din skal fungere skikkelig. Å ta HRT reduserer disse risikoene. Kvinner som har hatt en hysterektomi og ta HRT ikke har en større risiko for brystkreft Tallrike studier har vist at kvinner som tar østrogen-bare HRT ikke har en høyere risiko for brystkreft. Noen studier har faktisk vist at disse kvinnene har lavere risiko for brystkreft enn kvinner som ikke tar HRT.

Den økte risikoen for brystkreft ved å ta kombinert HRT er svært lav eller ikke økt i det hele tatt

Noen studier viser at å ta kombinert HRT (HRT som inneholder både østrogen og et progestogen) kan være forbundet med en svært liten økt risiko for brystkreft. Media har imidlertid feiltolket denne informasjonen og presentert risikoen som langt større enn den faktisk er, noe som fører til at kvinner føler seg forvirret og engstelig for den oppfattede risikoen for brystkreft. Den økte risikoen er relatert til typen progestogen i HRT. Å ta mikronisert progesteron (kroppens identiske progesteron) har aldri blitt vist i studier å være assosiert med økt risiko for brystkreft. Selv for kvinner som tar de eldre typene progestogen, er risikoen svært lav. En nylig gjennomgang av alle forskningsstudiene konkluderte med at dagens vitenskapelige bevis (for eldre typer progestogen) ikke bekrefter eller bestrider at HRT forårsaker brystkreft. Nivået på økt risiko for brystkreft, med de eldre typer kombinert HRT (i studiene som har vist en mulig liten økt risiko) er faktisk mindre enn nivået av risiko for brystkreft som enhver kvinne har hvis de er overvektige eller drikker rundt to glass vin om dagen. I tillegg er det ingen bevis som viser at det er økt risiko for død av brystkreft, hos kvinner som tar HRT. Studier har faktisk vist at kvinner som tar noen form for HRT har lavere risiko for å dø av brystkreft, så vel som andre kreftformer, sammenlignet med kvinner som ikke tar HRT. Hvis du har en sterk familiehistorie med brystkreft, eller har hatt brystkreft selv tidligere, kan du fortsatt være i stand til å ta noen typer HRT. Det er best å diskutere alternativene med legen din, eller en lege som er spesialist i overgangsalderen.

This content has been translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Clinic: C-Medical

Brystkreft og HRT / Breast cancer and HRT (Norwegian)

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.