Book a consultation

Hormonbehandling (HRT) – Gjennomgang av behandlingsprinispper / Hormone Replacement Therapy (HRT) – The basics Factsheet (Norwegian)

Translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Den mest effektive måten å behandle plager foråsaket av perimenopause og overgangsalder/menopause er å erstatte de hormonene som kroppen selv ikke lenger produserer. HRT i seg selv har også andre helsemessige fordeler . Disse fordelene omhandler lavere fremtidig risiko for utvikling av hjertesykdom, osteoporose, diabetes, depresjon og demens.

HRT – hva er det?
HRT er hormonbehandling som inkluderer hormonene østrogen, ofte progestogen og i noen tilfeller testosteron.

Østrogen­  – østrogen kan gis til kroppen din på forskjellige måter;  som et hudplaster, som gel eller spray, eller som en tablett du svelger. Hovedsakelig brukes 17- betaestradiol. 17-betaestradiol har samme molekylære struktur som østrogenet du produserer i kroppen din. Den er avledet fra yamrotgrønnsaken.

Progestogen – ­Hvis du fortsatt har livmor , må du ta et progestogen sammen med østrogen. Kombinasjon østrogen og progrestrone sammen kalles kominert HRT. Østrogen alene kan tykne livmorslimhinnen og øke risikoen for livmorkreft; Å ta et progestogen holder slimhinnen tynn og reverserer denne risikoen. Den sikreste typen progestogen kalles mikronisert progesteron merket som Utrogestan. Utrogestan kommer i en kapsel som du svelger (noen ganger kan dette progesteron også brukes vaginalt). Et alternativ til progestron i tablettform er Mirena-spiral satt inn i livmoren din. Dette er også et svært effektivt prevensjonsmiddel, men må byttes etter fem år.

Testosteron  – For kvinner som opplever vedvarende symptomer som tretthet, hjernetåke og mangel på libido etter å ha tatt østrogen i noen måneder, kan testosteron være gunstig (i tillegg til østrogen) for å få til ytterligere symptomlindring. Testosteron er tilgjengelig i en gel eller en krem, men det finnes forløpig ikke som et produkt tilbredt for kvinner i Europa, kun i Australia. Men ved korrekt dosering av din gynekolog eller fastlege forskrives preparater med testosterone og lindrer plager for mange kvinner.

Hva er fordelene med HRT?
Dine symptomer vil bli bedre – de fleste kvinner føler en retur av sitt “gamle seg selv” innen 3 til 6 måneder etter oppstart av HRT. Din risiko for å utvikle osteoporose vil reduseres – Skjelettet ditt vil bli beskyttet mot svekkelse på grunn av mangel på østrogen. Din risiko for kardiovaskulær sykdom vil reduseres – og du vil ha mindre sannsynlighet for å utvikle hjerteproblemer, hjerneslag eller vaskulær demens. Din risiko for andre sykdommer vil også bli redusert da kvinner som tar HRT har en lavere fremtidig risiko for type 2 diabetes, slitasjegikt, tarmkreft og depresjon.

Hva er risikoen?
For de fleste kvinner som begynner å ta HRT før fylte 60 år, oppveier fordelene risikoen. Derimot er det i litteraturen påvist en liten risiko for brystkreft og risiko for blodpropp. Kominasjon HRT (østrogen og gestagen), kan være forbundet med en liten risiko for å utvikle brystkreft men enkelte studier viser at denne risikoen blir redusert hvis mikronisert progesteron brukes. Risikoen for brystkreft med alle typer HRT er lav; Til sammenligning er risikoen for brystkreft større hos kvinner som er overvektige eller som drikker stor til moderat mengde alkohol. Dersom en kvinne har en forhistorie med blodpropp, leversykdom eller migrene, forekommer en liten risiko for blodpropp hvis du tar tablettform av østrogen, men risikoen minker dersom østrogen tas gjennom huden som en, gel eller spray. Transdermal østrogen behandling ansees som en trygg behandling for disse kvinnene.

Hva er bivirkningene av HRT?
Bivirkninger med HRT er uvanlige, men kan omfatte ømme bryster eller blødninger. Hvis de oppstår, skjer de vanligvis i løpet av de første månedene etter oppstart HRT og kan vedvare frem til kroppen din har tilpasset seg å ta hormonene.

Når er den beste tiden å begynne å ta HRT?
HRT er mest effektivt å starte når du er perimenopausal – dette er perioden før din offisielle “overgangsalder” – som er 12 måneder etter siste menstruasjon. Dette betyr at du ikke trenger å vente til menstruasjonen stopper før du starter HRT. Ditt første skritt bør være å snakke med helsepersonell om alternativene som er tilgjengelige for deg. Ikke vent til symptomene blir uhåndterlige før du søker råd. De fleste helsemessige fordelene ved å ta HRT kan oppnås dersom behandling startes innen 10 år etter overgangsalderen, men kvinner i alle aldre kan begynne på HRT så lenge de har symptomer på perimenopase/menopause.

Husk
Det er flere fordeler for helsen din hvis du starter med HRT tidlig, ikke vent å se om symptomene dine utvikler seg til det verre. Overgangsalderen betyr å leve med en langsiktig hormonmangel, og overgangsalder vil kunne øke risikoen for fremtidig osteoporose og hjertesykdom. Det foreligger ingen gitt maksimal tidsperiode for HRT behandling – du kan i teorien fortsette for alltid. HRT “forsinker” ikke overgangsalderen din ved menopausale symptomer. Dersom du stopper behandling med HRT vil du få samme symptomer på overgangsalder tilbake. Fordelene med HRT må balanseres mot eventuelle risiko. Du må bestemme hva som er riktig for deg, og behandlingen skal tilpasses dine individuelle behov. Det er derfor viktig med vurdering og undersøkelse hos din lege før behandling startes.

This content has been translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Clinic: C-Medical

Hormonbehandling (HRT) – Gjennomgang av behandlingsprinispper / Hormone Replacement Therapy (HRT) – The basics Factsheet (Norwegian)

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.