Book a consultation

Hvordan sette søkelys på overgangsalder på arbeidsplassen / Creating and working in a menopause confident organisation Booklet (Norwegian)

Download booklet

Dette heftet er skrevet for enkeltpersoner og for arbeidsplasser. For menn, for kvinner og ikke-binære personer, for kolleger, ledere og administrerende direktører. Perimenopausen og overgangsalderen påvirker alle enten direkte eller indirekte, og akkurat som med psykisk helse, bør det være en åpen og støttende kultur rundt overgangsalderen på alle arbeidsplasser. Fokus på overgangsalder og dets plager bør være en kjernevirksomhet for organisasjoner som søker å ivareta, beholde og tiltrekke seg erfarne medarbeidere.

This content has been translated by Dr Ida Waagsbø Bjørntvedt

Clinic: C-Medical

Hvordan sette søkelys på overgangsalder på arbeidsplassen / Creating and working in a menopause confident organisation Booklet (Norwegian)

Looking for Menopause Doctor? You’re in the right place!

  1. We’ve moved to a bigger home at balance for Dr Louise Newson to host all her content.

You can browse all our evidence-based and unbiased information in the Menopause Library.